Wie is MVOPro

MVOPro is een bedrijf dat andere bedrijven helpt bij het MVO. Wij helpen bedrijven verduurzamen en zorgen dat er kosten worden bespaard. MVOPro gaat alleen bedrijven en ondernemers aan, niet eindgebruikers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen ecologische randvoorwaarden (planet); ook wel de 3 p’s genoemd. De pijler profit wordt ook wel eens vervangen door prosperity (welvaart). 

Dit houdt in dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen die hiermee verband houden. Het meest bekend zijn luchtvervuiling (CO2 uitstoot) en de daaraan gekoppelde klimaatverandering, Maar ook zaken als vergrijzing en arbeidsomstandigheden vallen hieronder.

Het uitgangspunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is om de huidige problemen in ieder geval niet te laten verergeren. Daarnaast zijn er ondernemers die zich inzetten voor het actief leveren van een bijdrage aan het verminderen c.q. oplossen van deze problemen. De perceptie dat dat alleen maar geld kost is allang achterhaald, aan een groen hart is prima geld te verdienen. Een goed MVO-beleid kan organisaties juist geld opleveren.

Wat doet MVOPro?

MVOPro heeft verschillende diensten in het kader van MVO. Wij verzorgen energielabels en verzorgen de informatieplicht voor bedrijven. Daarnaast biedt MVOPro haar klanten de mogelijkheid om kostenneutraal over te stappen naar LED-verlichting en vanaf dag een geld overhouden. Uw verlichting wordt zorgeloos vervangen door led-verlichting. Tevens hebben wij een energiecollectief voor bestaande en nieuwe klanten, waarbij we samen energie inkopen tegen een laag tarief. Daarnaast sponsoren we verschillende projecten met onze klanten.
 

Meer informatie

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over MVOPro. U kunt ons telefonisch bereiken via het nummer 040-7600760 of via de e-mail op info@mvopro.nl. We zijn ook actief op sociale media, zoals Facebook en LinkdIn.
 

Kijk op energieakkoord 2020