Wet Milieubeheer en rapportages informatieplicht

Led-verlichting behoort tot de populairste maatregelen die bedrijven melden uit te voeren in het kader van de informatieplicht. Dat meldt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer. De informatieplicht komt voort uit de energiebesparingsplicht.

Informatieplicht én energiebesparingsplicht

Afgelopen juli meldde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland al dat pas minder dan 20 procent van de bedrijven voldaan had aan de informatieplicht. De informatieplicht is onderdeel van de Wet milieubeheer en is ontwikkeld door het Rijk, het bedrijfsleven (MKB-Nederland en VNO-NCW) en gemeenten (VNG). Om bedrijven en instellingen hierbij te kunnen ondersteunen en om de afspraken uit het Energieakkoord te halen, is in samenwerking met het bedrijfsleven en het bevoegd gezag de informatieplicht voor uitgevoerde energiebesparende maatregelen bedacht. 

De informatieplicht komt voort uit de energiebesparingsplicht. Verbruikt een bedrijf of instelling per jaar ten minste 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas, dan is men verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing waarin de bedrijven en instellingen moeten rapporteren of ze voldoen aan de energiebesparingsplicht.

46 tot 55 procent voldaan

Waar het in juli om 22.407 bedrijven ging, is de teller tot en met 20 augustus opgelopen naar 27.426 bedrijven. ‘Op basis van een schatting houdt het Rijk op dit moment rekening met maximaal tussen de 50.000 en 60.000 bedrijfsvestigingsrapportages die voor 1 juli 2019 ingediend hadden moeten worden. Op basis van deze inschatting heeft inmiddels 46 tot 55 procent van de bedrijfsvestigingen die per 1 juli moeten rapporteren dit ook daadwerkelijk gedaan’, aldus minister Wiebes.

De minister verwacht door het inzetten van verdere communicatie-inspanningen – en additionele middelen waarmee het bedrijfsleven ondersteund wordt bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen – dat het percentage dat voldoet aan de informatieplicht verder oploopt. ‘Uiteindelijk zal er mogelijk een kleine groep overblijven waar handhaving nodig is’, aldus Wiebes.

Led én uitschakelen

De meeste rapportages komen uit de agrarische sector, de kantoren en de detailhandel. Dit zijn ook relatief de grootste bedrijfstakken met de meeste inrichtingen. De rapportages geven inzicht in de energiebesparende maatregelen die per bedrijfstak uitgevoerd zijn. De rapportages zijn volgens de minister vaak met zorg ingevuld.

Over alle bedrijfstakken worden volgens Wiebes erkende maatregelen als led-verlichting, toepassen van thermostaatkranen en uitschakelen van de verwarming en de verlichting het meest uitgevoerd.

Artikel delen op social media? Klik hier

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment