Wet- en regelgeving energielabels

Bij het verduurzamen van een gebouw of woning krijgt u te maken met een aantal wetten en regels. De wet- en regelgeving op het gebied van energielabels bestaat uit verschillende aspecten. Bij verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Het energielabel is een instrument dat inzicht geeft in de energieprestatie van de woning en verbetermogelijkheden voor installaties en isolatie. Dit label zorgt voor handelingsperspectief bij de woningeigenaar. Hierdoor worden energiekosten bespaard en kan de woning verder worden verduurzaamd.

Bij welke woningen en gebouwen is een energielabel verplicht?

Bij de meeste gebouwen en woningen is een energielabel verplicht bij het verkopen, verhuren of bij de oplevering. Het energielabel is verplicht bij de volgende gebouwen:

  • Woningbouw, zoals woningen en appartementen.
  • Utiliteitsbouw, zoals kantoorgebouwen, gezondheidsgebouwen en overheidsgebouwen.
Bij de volgende gebouwen is geen energielabel nodig:
  •  Beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provenciale of gemeentelijke monumentenverordening.
  • Gebouwen voor religieuze activiteiten, zoals kerken en moskeeën.
  • Vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2.
  • (Agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen).
  • Gebouwen die ten hoogste 2 jaar in gebruik zijn (zoals, bouwketen, noodwinkels en noodlokalen bij scholen
  • Recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. Ook moet het verwachtte energieverbruik minder zijn dan 25% van het vebruik bij permanent gebruik.
  • Gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals schuren of garages.

is een energielabel verplicht?

Energielabel voor utiliteitsgebouwen

Als u een utiliteitsgebouw gaat verkopen, verhuren of op gaat leveren, dan is een energielabel verplicht. Onder andere scholen, ziekenhuizen, kantoren en winkels vallen onder de noemer utiliteitsgebouwen. Het maakt niet uit of het een al bestaand of nieuw gebouw is, het energielabel is in beide gevallen verplicht. 

Aanvraag van een energielabel voor utiliteitsgebouwen

Het registreren van een energielabel voor utiliteitsgebouwen gaat anders als het registreren van een energielabel voor woningen. Als eigenaar ontvangt u namelijk geen voorlopig label. Ook kunt u deze online niet omzetten naar een definitief energielabel. Als eigenaar zult u zelf een deskundige in moeten schakelen. Deze zal vervolgens het gebouw op meerdere kenmerken gaan controleren. Daarna zal de deskundige het energielabel laten registreren.

Stichting Kwaliteit voor Installatie Nederland (KviNL) geeft u een compleet overzicht van verschillende bedrijven die gecertificeerd zijn om energielabels voor utiliteitsgebouwen af te mogen geven.

Een energielabel bij verkoop of nieuwe verhuur

In het geval van nieuwe huur dient u als eigenaar van dit gebouw een afschrift van het energielabel aan de nieuwe huurder te overhandigen. Bij het verkopen zal de koper het energielabel van de oude eigenaar krijgen.

Toezicht op het energielabel

Om te kijken of er een definitief energielabel bij de verkoop, verhuur of oplevering is zal de Inspectie Leefomgeving en Transport  dit controleren.

Energielabel in zicht ophangen

Overheidsorganisaties die in publieke gebouwen van meer dan 250 m2 zitten dienen het energielabel goed zichtbaar voor publiek op te hangen. Dit kan bijvoorbeeld naast de receptie of bij de ingang worden gedaan.

Deze regel is ook geldig voor andere publieke gebouwen vanaf 250 m2. Hierbij kunt u denken aan ziekenhuizen, supermarkten, winkels, banken, hotels etc. Dit hoeft echter alleen als er voor deze gebouwen ook een energielabel ter beschikking is, door bijvoorbeeld een verkoop.

Energielabel C kantoren

Vanaf 2023 moet elk kantoorgebouw in Nederland over minimaal energielabel C beschikken. Pandeigenaren die hier niet aan voldoen hebben over twee jaar een groot probleem. Het zijn met name kantoorgebouwen die vóór 2000 gebouwd zijn die nog niet voldoen. Voorkom onnodige boetes en regel voor 2023 een energielabel voor je bedrijfsgebouw.

Energielabel kantoren 2023

Meer informatie?

Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over de wet- en regelgeving wat betreft energielabels. Klik hier om naar de pagina te gaan van de Rijksoverheid. Wij als MVOPro kunnen een energielabel voor u en uw pand regelen.