Wat is MVO PRO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO gaat over duurzaam ondernemen en gaat bedrijven en ondernemers aan, niet eindgebruikers.Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen ecologische randvoorwaarden (planet); ook wel de 3 p’s genoemd. Dit houdt in dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen die hiermee verband houden. Het meest bekend zijn luchtvervuiling (CO2 uitstoot) en de daaraan gekoppelde klimaatverandering, Maar ook zaken als vergrijzing en arbeidsomstandigheden vallen hieronder. Het uitgangspunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is om de huidige problemen in ieder geval niet te laten verergeren. Daarnaast zijn er ondernemers die zich inzetten voor het actief leveren van een bijdrage aan het verminderen c.q. oplossen van deze problemen. De perceptie dat dat alleen maar geld kost is allang achterhaald, aan een groen hart is prima geld te verdienen. Kijk op energieakkoord 2020