Wat is duurzaam ondernemen?

Wat is duurzaam ondernemen nu eigenlijk en wat kan ik er mee als ondernemer? Dit vragen veel ondernemers en bedrijven zich nog steeds af. Het is een breed begrip wat door sommige zelfs een containerbegrip wordt genoemd. Met duurzaam ondernemen wordt voornamelijk bedoeld dat een bedrijf of organisatie bewust is van de vervuiling die ontstaat door de bedrijfsvoering en hierbij actie onderneemt om dit te minimaliseren. Als een onderneming nieuwe kansen, winst of markt creëert door duurzame diensten of producten te ontwikkelen, dan valt dat ook onder duurzaam ondernemen. 

Verschil duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen

De termen duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden vaak door elkaar heen gebruikt. De termen gaan allebei over het bewust omgaan met de planeet en de mensen die wonen op de planeet. Het verschil ligt vooral in de oorsprong. MVO heeft een sociale achtergrond en duurzaam ondernemen richt zich vooral op het ecologische. Bedrijven binnen het MKB spreken meestal van duurzaam ondernemen en niet over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wanneer is het ontstaan?

De term werd voorheen duurzame ontwikkeling genoemd. Duurzame ontwikkeling werd voor het eerst bepleit door de voormalige Noorse premier Gro Harlem Brundtland. Hij was toendertijd voorzitter van de Wereld Commissie voor Milieu en Ontwikkeling. Met de oprichting van de Wereld Commissie voor Milieu en Ontwikkeling en de publicatie van het boek ‘Our Common Future’ zijn de economische en ecologische problemen op de internationale politieke agenda terechtgekomen. Vanuit hier is het duurzaam ondernemen ontstaan.

Wat is het in een bedrijf?

Voor elk bedrijf kan dit iets anders zijn. Maar er zijn genoeg mogelijkheden op het gebied van duurzaam ondernemen voor ieder bedrijf. De grootste bedrijven in Nederland zijn verantwoordelijkheid voor een groot deel van de gehele CO2-uitstoot in Nederland. Hierdoor ligt er een grote verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven om te verduurzamen.

Hieronder staat een opsommingen van enkele mogelijkheden tot duurzaamheid voor bedrijven:

  • CO2-uitstoot compenseren
  • Duurzame diensten of producten ontwikkelen
  • Bewustwording creëren bij klanten en relaties
  • Groene energie opwekken of gebruiken
  • CO2-uitstoot minimaliseren

Veel van deze mogelijkheden zijn met enkele maatregelen op te lossen. Zo kan ieder bedrijf CO2-uitstoot minimaliseren door gebruik te maken van groene alternatieven. Dit kan op het gebied van vervoer, denk aan elektrische auto’s, maar ook op het gebied van verlichting. Door over te stappen op LED verlichting kan er veel CO2-uitstoot worden bespaard. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot in een bedrijf geminimaliseerd.

Duurzaam ondernemen met MVOPro

MVOPro helpt bedrijven met het verduurzamen. Dit doen wij o.a. door bedrijven te helpen over te stappen op duurzame en energiezuinige LED verlichting. Wij zijn al langere tijd partner van MVO Nederland en hebben veel ervaring op het gebied van verduurzamen met LED verlichting. Daarnaast verzorgen wij ook energielabels voor bedrijven en helpen wij bedrijven met de informatieplicht. Wilt u graag meer informatie of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via de telefoon op 040-7600760 of via de mail op info@mvopro.nl

Artikel delen op social media? Klik hier

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment