Waarom MVO?

Betrokken medewerkers zijn essentieel voor iedere organisatie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat organisaties met betrokken medewerkers productiever, innovatiever en winstgevender zijn. Een MVO-beleid kan hierbij helpen en zorgen dat medewerkers meer betrokken zijn met de organisatie. In deze organisaties is er minder ziekteverzuim, is de doorstroom van personeel beduidend lager en vertonen medewerkers minder contraproductief gedrag. Ook de klant profiteert van betrokken medewerkers, zo blijkt uit een groot aantal klanttevredenheidsonderzoeken. Het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid is, kortom, voor iedere organisatie cruciaal.

Waarom MVO

Betrokkenheid

Om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen, ontdekken steeds meer organisaties de kracht van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De roep om verantwoord ondernemerschap komt tegenwoordig niet alleen vanuit de politiek, media en consument, maar in toenemende mate vanuit de organisatie zelf. Medewerkers, met name 55-plussers en de jongste generatie op de werkvloer, de zogenaamde Millennials (na 1980 geboren), zien graag dat de organisatie waarvoor ze werken zich in alle opzichten fatsoenlijk gedraagt. Sterker nog, MVO is een middel geworden om talent aan te trekken en te behouden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft dan ook steeds minder te maken met liefdadigheid en steeds meer met de core business van ondernemingen. 

Voordelen

Hieronder staat een rijtje van alle voordelen die maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen hebben op een bedrijf:
  • Werknemers van bedrijven die aan MVO doen zijn meer betrokken
  • Bedrijven die aan MVO doen zijn aantrekklijker voor nieuw personeel
  • Na verloop van tijd trekken bedrijven die aan MVO doen meer klanten aan
  • MVO heeft een positieve impact op het bestaansrecht van bedrijven
  • MVO is goed voor het imago en de reputatie van een organisatie
  • Het hebben van een MVO-beleid zorgt voor meer innovatie

Er zijn dus genoeg redenen en voordelen waarom je als bedrijf aan MVO moet doen. Het levert nu eenmaal veel op voor bedrijven en het hoort bij deze tijd.

MVOPro

MVOPro helpt bedrijven verduurzamen met o.a. LED-verlichting. Tevens verzorgen wij energielabels en helpen wij bedrijven met de informatieplicht. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Dit kan telefonisch via 040-7600760 of via de e-mail op info@mvopro.nl.