Verantwoordelijkheid

Ketenverantwoordelijkheid

De Nederlandse overheid heeft internationale afspraken op het gebied van MVO onderschreven. In haar beleidsbrief ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont’ heeft de Nederlandse overheid aangegeven dat zij van bedrijven verwacht dat zij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat een bedrijf zich bewust moet zijn van zijn potentiële negatieve effecten op de wereld, rechtstreeks en via zijn keten van leveranciers en afnemers. En dat hij deze MVO-risico’s moet proberen te voorkomen, verminderen en aanpakken.

Bij dertien Nederlandse sectoren die worden beschreven in het rapport MVO Sector Risico Analyse gaat de overheid een stap verder. Zij stimuleert deze sectoren om afspraken te maken over een gezamenlijke aanpak van MVO-risico’s in de keten door middel van het opstellen van IMVO-convenanten. Het gaat om de volgende sectoren: bouw, chemie, detailhandel, energie, financiële sector, groothandel, hout en papier, land- en tuinbouw, metaal, elektronica, olie en gas, textiel en kleding, en voedingsmiddelen.