Rijksinrichtingen voldoen niet aan eisen op het gebied van energiebesparing

Ruim 82 procent van de rijksinrichtingen voldoen niet aan de eisen die op het gebied van energiebesparing zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Dat blijkt uit de Monitor Klimaatbeleid, een bijlage van de Klimaatnota van het kabinet.

Het Monitor Klimaatbeleid zorgt ervoor dat het kabinet een overzicht heeft over de voortgang van het nationale klimaatbeleid. De monitor verschijnt dit jaar voor het eerst en zal vanaf nu elk jaar verschijnen. De monitor bevat een beschrijving op hoofdlijnen van de voortgang van beleid en afspraken over het afgelopen jaar met aandacht voor de belangrijkste resultaten, beleidswijzigingen en aandachtspunten.

Terugverdientijd van 5 jaar

In de Wet Milieubeheer is bepaald dat de energiebesparingsmaatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen moeten worden uitgevoerd. Op basis van de gegevens uit het bestand van RVO.nl met de rapportages over de rijksinrichtingen in het kader van de Informatieplicht Energiebesparing. Hieruit blijkt dat er nog een grote opgave ligt om aan de bepalingen van de Wet Milieubeheer te voldoen.

Bijna 82 procent van de 732 Rijksinrichtingen blijkt nog niet te voldoen aan de energiebesparingseisen uit de van toepassing zijnde Erkende maatregelenlijst (EML) uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. De Klimaatnota hierover: ‘Soms gaat het om een kleine ingreep, zoals het vervangen van verlichting in een toiletgroep, soms om een grote aanpassing, zoals spouwmuurisolatie in een defensie-object. Ook verschilt per inrichting het aantal niet-getroffen maatregelen. MVOPro kan hierbij helpen en zorgen dat de eisen op het gebied van energiebesparing worden behaald.

  • Bij 30 procent (271) van de inrichtingen gaat het om een kwart of minder van de maatregelen die nog moet worden toegepast.
  • Bij 38 procent (340) gaat het om een kwart tot de helft van de maatregelen.
  • Bij 14 procent (121) van de Rijksinrichtingen gaat het evenwel om meer dan de helft van de energiebesparende maatregelen die nog niet getroffen zijn.

Door Marco de Jonge Baas

Artikel delen op social media? Klik hier

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment