Overheid stimuleert

De Rijksoverheid wil bedrijven helpen het maximale uit hun MVO-beleid te halen, door bewust om te gaan met dilemma’s en de dialoog over MVO actief aan te gaan. Dat betekent dat bedrijven rekening houden met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.

De overheid ondersteunt verschillende organisaties die bedrijven bijstaan met informatie en advies over MVO. De volgende twee organisaties spelen hierin een grote rol: MVO Nederland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie op het gebied van MVO. Wij als MVOPro zijn partner van MVO Nederland. Daarnaast is er ook nog de website Ondernemersplein. Deze maakt ondernemers wegwijs in regels, vergunningen en subsidies van de Nederlandse overheid. Het Ondernemersplein is een deel van de Kamer van Koophandel. 

Overheid en MVO

De overheid zelf helpt bedrijven ook op verschillende manieren bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bijvoorbeeld door transparantie over MVO te stimuleren, door het instellen van subsidies en regelingen en door zelf aan maatschappelijk verantwoord inkopen te doen. Zo heeft de overheid in het kader van MVO subsidies voor bedrijven die internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en misstanden willen aanpakken. 

Daarnaast probeert de overheid met Nederlandse bedrijfssectoren en maatschappelijke organisaties afspraken te maken over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze afspraken gaan over welke risico’s ze willen voorkomen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. 

Dit komt te staan in het IMVO convenant. Dit soort convenanten zijn er al van verschillende sectoren. De overheid blijft de komende jaren het maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteunen en aanmoedigen. De overheid vervult hierin een krachtige rol door enerzijds MVO ambiteus te stimuleren en anderzijds door regulering mogelijk te makien dat bedrijven ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Het verduurzamen wordt steeds belangrijker de komende jaren door alle Europese afspraken wat betreft klimaat en CO2-reductie. Hierdoor zal MVO voor ieder bedrijf van invloed worden om de Europese doelen te behalen. Dit doet de overheid door bedrijven te ondersteunen met o.a. subsidies en regelingen.

Is MVO verplicht?

MVO is niet verplicht vanuit de overheid, maar heeft wel voordelen voor uw bedrijf. Het is een manier om een goede reputatie op te bouwen en u en uw bedrijf te onderscheiden van concurrenten. Vaak zijn bedrijven die aan MVO doen ook productiever en innovatiever. Daarnaast kan het besparen van energie door nieuwe verlichting ook geld opleveren voor bedrijven. Het is misschien niet verplicht voor bedrijven, maar wel verstandig. Consumenten en medewerkers hechten er ook steeds meer waarde aan. 
 

MVO Overheid