ING en Rabobank kijk op energie label

ING Real Estate Finance wil dat haar klanten binnen een jaar met concrete plannen komen om hun kantoorpanden te verduurzamen, want de bank biedt na 2017 alleen voor kantoorpanden die voldoen aan de voorwaarden groen label (energielabel A, B of C) een nieuwe financiering. Omdat de marktleider per 2023 alleen groene panden in portefeuille wil hebben, komen ‘bruine’ kantoorpanden al over een jaar niet meer in aanmerking voor financiering, tenzij de eigenaren daar een verduurzamingsplan voor overleggen. Daarover heeft ING haar vastgoedklanten een brief gestuurd, waarin de bank ook wijst op de gratis hulp die ze al enige tijd aanbiedt om de panden te verduurzamen.

 

Quote Peter Göbel, bij ING Real Estate Finance verantwoordelijk voor de Nederlandse vastgoedmarkt: “Duurzaamheid is niet langer een wens, het is een noodzaak, zowel economisch als ecologisch.” De plannen van ING zijn in lijn met de nieuwe wetgeving die minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft aangekondigd, waarbij vanaf 2023 kantoorpanden verplicht tenminste energielabel C moeten hebben om nog langer als kantoorpand verhuurd te mogen worden. Omdat veel vastgoedleningen een looptijd van 5 jaar hebben, wordt deze eis al vanaf 2018 door ING in de leningsvoorwaarden meegenomen. Daarnaast is de verwachting dat huurders straks kiezen voor panden met een ‘groen’ label. Daardoor zullen ‘bruine’ panden (niet-verduurzaamde panden) meer leeg staan en relatief in waarde dalen ten opzichte van ‘groene’ panden. De overheid heeft plannen om de maatregel in 2030 aan te scherpen zodat panden verplicht een A-label moeten hebben. “Onze klanten met kantoor- of bedrijfspanden in hun portefeuille hebben inmiddels een brief ontvangen waarin we ze vragen om hierop te anticiperen”, aldus Göbel.

Gratis hulp bij verduurzamen vastgoed

Om klanten te helpen bij het verduurzamen van hun vastgoed zodat ze klaar zijn voor de nieuwe wet- en regelgeving, heeft ING al enige tijd geleden een 5-Stappenplan geïntroduceerd. Een onderdeel hiervan is dat klanten gebruik kunnen maken van de ING REF Duurzaam App. “Deze app laat zien welk energielabel panden krijgen na het nemen van verduurzamingsmaatregelen, en laat zien wat het investeringsbedrag en de terugverdientijd per pand is,” licht Peter Göbel toe. “De app helpt klanten ook om verduurzaming te realiseren bij vastgoed zonder extra lasten, bijvoorbeeld door inzicht te geven in voorzieningen als de rentekorting via de Groenverklaring voor voordeliger lenen, de differentiatie in LTV die bij groene panden een hogere financiering mogelijk maakt, subsidieadvies en gratis EPA-U labelcertificering.”

 

Rabobank verduurzamen van het vastgoed

Verplichte invoering energielabel: gevolgen voor u

Kantoorgebouwen moeten vanaf 2023 verplicht minimaal een energielabel C hebben, ook wel een Energie-Index van minimaal 1,3. Dat heeft minister Blok van Wonen eind november besloten. Achtergrond van dit besluit is dat in het Energieakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs doelen zijn gesteld om het energieverbruik fors te verminderen. Omdat ongeveer 40% van ons energieverbruik samenhangt met onze gebouwde omgeving, zijn hier grote stappen te maken. Met het besluit van Blok is de toon gezet.

Deur op slot

Van kantoorgebouwen die op 1 januari 2023 geen energielabel C hebben, gaat de deur op slot. In de eerste plaats moeten alle kantoorgebouwen dus in ieder geval een energielabel hébben, dat is nu nog lang niet altijd het geval. De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat daar op toezien. De maatregel betekent ook dat er flink geïnvesteerd moet worden om vooral oudere panden energiezuiniger te maken. In totaal gaat het om een investering van ongeveer € 860 miljoen.

Energielabel C

De eisen aan energiezuinig bouwen zijn behoorlijk aangescherpt. Maatgevend hiervoor als minimale eis is de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC-norm) voor nieuwbouw. Veel begrijpelijker en ook maatgevend voor bestaande bouw is de energielabelsystematiek. Die kennen we ook voor andere producten.

 

Eisen veranderen snel

De EPC-norm voor nieuwbouwkantoren die vóór 2009 werden gebouwd, is vergelijkbaar met het niveau van een energielabel E. In 2009 is deze norm al aangescherpt tot een niveau vergelijkbaar met energielabel B. Vandaag de dag moet nieuwbouw voldoen aan een eis die boven het A-labelniveau ligt. Met het aanpassen van de bestaande voorraad naar niveau C zijn we er dan ook nog niet.

 

 Aanpassingen

Ook relatief jonge kantoorgebouwen voldoen zeker niet vanzelfsprekend aan de eisen die in 2023 gelden. Wel hebben deze gebouwen meestal een redelijke tot goede thermische schil. Het plaatsen van zonnepanelen, ledverlichting, of kleine aanpassingen aan de installatie kunnen al helpen om de energielabel C-norm te halen, zonder ingrijpende verbouwingen. Bij oudere gebouwen zullen aanpassingen in de thermische schil het verschil moeten maken. Bij kantoorgebouwen met een energielabel D, E of F kan worden volstaan met aanpassingen die in het gebouw zelf tot een opwaardering leiden. Bij kantoorgebouwen met een energielabel G zijn ook bouwtechnische aanpassingen vereist, bijvoorbeeld isolatie van de gevel, vloer en het dak.

 

Huurder kijkt vooruit

2023 lijkt ver weg, maar huurders zullen al eerder minimaal een energielabel C eisen. Huurders zullen zich de vraag stellen: hoe groot is de kans dat ik gedurende mijn huurovereenkomst te maken krijg met een ingrijpende verbouwing? Of erger: is er een kans dat ik op 1 januari 2023 verplicht uit het pand wordt gezet? Denk daarom nu alvast na over welke stappen u kunt nemen om uw portefeuille te verduurzamen. Het is belangrijk om vastgoed te verduurzamen.

Bron rabo en ing

Artikel delen op social media? Klik hier

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment