Informatieplicht en energiebesparinplicht

Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. 

De informatieplicht, oftewel de ipwm is per 1 juli 2019 verplicht gevolgd door de erkende energiebesparende middelen. Dit betekent dat u uiterlijk voor 1 juli 2019 had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Nog niet gerapporteerd? Recentelijk wordt hier streng op gecontroleerd. Heeft uw bedrijf of instelling nog niet aan de informatieplicht voldaan? Voorkom een onnodige boetes!

Heeft u al een brief geregen ? Wij helpen u hiermee.

De overheid en het bedrijfsleven willen met de informatieplicht de energiebesparing versnellen. 

Ons stappenplan en wat u bij ons kunt verwachten:

  1. Na de aanmelding nemen we contact met u op.
  2. Inspecteur komt op locatie en neemt  samen met u het gebouw door.
  3. Wij analyseren, controleren en verwerken uw gegevens.
  4. Wij dienen het rapport in bij de RVO.
  5. Tot slot ontvangt u van ons het rapport en het certificaat, waarmee u heeft voldaan aan de informatieplicht!
  6. Wij hanteren een standaard tarief vanaf 399,- excl. BTW tot 1500 m2 per vestiging.