Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.                            Dit is de energiebesparingsplicht, oftewel de ipwm. Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing.                                                                    Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Nog niet gerapporteerd?Recentelijk wordt hier streng op gecontroleerd. Heeft uw bedrijf of instelling nog niet aan de informatieplicht voldaan? Voorkom een onnodige boetes.                                                                                                                                                                                                   Wij helpen u hiermee.

Ons stappenplan en wat u bij ons kunt verwachten:

  1. Na de aanmelding nemen we contact met u op.
  2. Inspecteur komt op locatie en neemt  samen met u het gebouw door.
  3. Wij analyseren, controleren en verwerken uw gegevens.
  4. Wij dienen het rapport in bij de RVO.
  5. Tot slot ontvangt u van ons het rapport en het certificaat, waarmee u heeft voldaan aan de informatieplicht!
  6. Wij hanteren een standaard tarief vanaf 299,- excl. BTW tot 2000 m2 per vestiging. 
Sluit Menu