Informatieplicht en Milieuwet

Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit wet Milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. De wet Milieubeheer kent sinds 1993 een energiebesparingsplicht. Sinds 2008 is de bovenstaande maatregel ingegaan.

Informatieplicht

De informatieplicht, oftewel de IPWM is per 1 juli 2019 verplicht en werd gevolgd door de erkende energiebesparende middelen. Dit betekent dat u uiterlijk voor 1 juli 2019 had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Nog niet gerapporteerd? Recentelijk wordt hier streng op gecontroleerd. Heeft uw bedrijf of instelling nog niet aan de informatieplicht voldaan? Voorkom een onnodige boete!

Ongeveer 60.000 bedrijven hebben inmiddels voldaan aan de informatieplicht, blijkt uit de cijfers van de RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De RVO denkt dat 1/3 van alle verplichte bedrijven hier nog altijd niet aan heeft voldaan, ondanks dat dit al 3 jaar verplicht is. Sinds 2020 heeft de overheid ongeveer 4,5 miljoen euro per jaar extra uitgetrokken om het toezicht op de energiebesparingsplicht te versterken. Hierdoor is de controle toegenomen en is het verstandig om zo snel mogelijk aan deze plicht te voldoen om hoge boetes te voorkomen.

Wat betekent de informatieplicht energiebesparing?

De informatieplicht energiebesparing omvat op hoofdlijnen:

  •  Rapporteren van de genomen maatregelen (verplicht)
  •  Toelichten van niet nemen van erkende maatregelen (vrijwillig)
  •  Omschrijven van een genomen alternatieve maatregel (verplicht)
  •  Na de eerste rapportage moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting.

Heeft u al een brief gekregen? Wij helpen u hiermee. De overheid en het bedrijfsleven willen met de informatieplicht de energiebesparing versnellen. De overheid heeft een duidelijke video gemaakt over de infomatieplicht.

Wilt u graag meer informatie over de informatieplicht en de energiebesparingsplicht? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via de e-mail op info@mvopro.nl of telefonisch op 040-7600760.

Ons stappenplan en wat u bij ons kunt verwachten:

  1. Na de aanmelding nemen we contact met u op.
  2. Inspecteur komt op locatie en neemt samen met u het gebouw door.
  3. Wij analyseren, controleren en verwerken uw gegevens.
  4. Wij dienen het rapport in bij de RVO.
  5. Tot slot ontvangt u van ons het rapport en het certificaat, waarmee u heeft voldaan aan de informatieplicht!
  6. Wij hanteren een standaard tarief vanaf 399,- excl. BTW tot 1500 m2 per vestiging.

Stroomdiagram informatieplicht en energiebesparingsplicht

Informatieplicht energiebesparing