Informatieplicht energie besparing

Sinds 2019 hebben bedrijven te maken met de informatieplicht energie besparing. Alles wat u moet weten over de informatieplicht energie besparing staat in deze blog op een rijtje.

Valt uw organisatie onder de informatieplicht? Dan moest u de overheid informeren over de energiebesparende maatregelen die u heeft genomen. De deadline hiervoor was op 1 juli 2019. Doorgeven kan echter nog steeds en voorkomt een boete! Als uw onderneming EED-plichtig is, was uw deadline 5 december 2019. Na de eerste rapportage moet u om de vier jaar informeren over de genomen maatregelen in uw organisatie.

Voor wie geldt de informatieplicht energie?

Als uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent, zoals stadsverwarming, gebruikt dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit wet Milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit wordt de energiebesparingsplicht genoemd.

Valt uw bedrijf of instelling onder deze regelgeving? Dan kunt u dat eenvoudig controleren op de website van het RVO. De informatieplicht geldt ook voor ondernemingen welke moeten voldoen aan de EED-auditplicht.

MVOPro heeft hiervoor ook een handige stroomdiagram gemaakt:

Informatieplicht energie

Wat betekent de informatieplicht precies?

Als uw organisatie of instelling onder de informatieplicht energie besparing valt, dan bent u verplicht om in het eLoket van RVO te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen en welke u nog moet nemen.

De overheid en het bedrijfsleven willen graag hiermee de energiebesparing versnellen. Dankzij de informatieplicht kan de overheid in de toekomst gaan handhaven of verplichte maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Bedrijven en organisaties kunnen de Erkende Maatregelenlijst (EML) van hun bedrijfstak hiervoor gebruiken. De lijst bevat verschillende energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. u rapporteert welke maatregelen u heeft genomen via het eLoket. Dit moet elke vier jaar worden herhaald.

Welke stappen moeten genomen worden om te voldoen aan de informatieplicht?

De eerste stap is kijken of uw organsiatie informatieplichtig is. Dat kunt u eenvoudig zelf controleren via het stappenplan van het RVO. Om dit te doen heeft u uw jaarlijkse energieverbruik nodig. Dit is te vinden op uw jaarrekening of op uw maandelijkse afschriften van de energieleverancier. Let op dat u de door uzelf opgewekte energie hier niet van af mag trekken.

De tweede stap is bepalen welke Erkende Maatregelen Lijst (EML) voor uw organisatie van toepassing is. Hiervoor is het uitgangspunt de SBI-code zoals deze bij de Kamer van Koophandel bekend is. U kunt de verschillende EML’s op de website van het RVO inzien.

Als derde stap vraagt u eHerkenning niveau 2 aan. Dit is vanaf 1 juli 2021. Hiervoor moest u over eHerkenning niveau 1 beschikken. Er zijn verschillende aanbieders van eHerkenning. Deze kunt u vinden op deze website.

Als laatste stap rapporteert u over uw genomen en nog niet genomen maatregelen in het eLoket van het RVO. MVOPro helpt bedrijven met de informatieplicht. Wij helpen ondernemers met het gehele traject. Wilt u graag meer informatie hierover? Kijk dan op deze pagina van onze website.

Artikel delen op social media? Klik hier

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment