Wanneer is een energielabel voor een bedrijfspand niet verplicht?

In de meeste gevallen is een energielabel verplicht voor uw woning of gebouw, maar er zijn ook enkele uitzonderingen waarbij een energielabel voor een bedrijfspand niet verplicht is. Bij een aantal bijzondere gebouwen is een energielabel niet verplicht. Dit zijn gebouwen als monumenten of gebouwen met een religieuze functie. Deze zijn vrijgesteld van een verplicht energielabel. Hieronder staat een infographic die laat zien welke gebouwen uitgezonderd zijn van verplichting van een energielabel. Hierbij is het energielabel voor het bedrijfspand niet verplicht.

energielabel bedrijfspand niet verplicht

Multifunctioneel pand

Veel ondernemers vragen zich af of de verplichting ook van toepassing is op een multifunctioneel pand dat naast functies zoals een restaurant of winkelruimte, ook kantoorruimte kent. Daarbij is een belangrijke voorwaarde van belang. Het gebruiksoppervlakte aan kantoorruimte moet in elk geval 50% of meer van de totale oppervlakte van het gebouw beslaan. Dus in het geval van een multifunctioneel pand geldt pas de verplichting als een significant deel van de oppervlakte een functie als kantoorruimte vervult.

Toch is de kans groot dat in de toekomst ook deze panden een energielabel moeten hebben. Met de klimaatdoelstellingen van 2050 in ons achterhoofd is de verwachting dat er ook voor panden met andere functies vergelijkbare wetgeving komt als kantoren. Het is dus belangrijk om te denken aan een duurzaam gebouw met het oog op de toekomst.

Wetgeving energielabel

Momenteel zijn alleen kantoren verplicht om in 2023 over minimaal energielabel C te beschikken. De andere panden uit de infographic hoeven alleen over een energielabel te beschikken bij verkoop of verhuur van het pand. Maar hier zijn ook weer uitzonderingen van toepassing. Gebouwen kleiner dan 50m2 hoeven weer niet over een energielabel te beschikken. Ook niet bij verkoop of verhuur van het pand. Wilt u graag weten over welk energielabel uw pand momenteel beschikt? Hiervoor heeft de overheid een handige website voor gemaakt, waarbij u dit kunt vinden.

Energielabel aanvragen?

Wilt u een energielabel aanvragen voor uw bedrijfspand of gebouw? Dan kunt u dat snel en gemakkelijk doen via MVOPro. Dit kan via onze energielabel pagina. Heeft u nog vragen over het energielabel? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen via de telefoon op 040-7600760 en via de email op info@mvopro.nl.

Artikel delen op social media? Klik hier

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment