Energielabel bedrijfspand 2023

Per 1 januari 2023 moeten kantoren verplicht minimaal energielabel C hebben. Heeft een kantoor geen energielabel C? Dan mag het vanaf 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Hierdoor is het belangrijk voor kantooreigenaren om dit tijdig te regelen. Voor veel ondernemers komt dit niet als verrassing, want het is al enkele keren in het nieuws geweest en bedrijven worden er meermaals op gewezen. Om ondernemers te helpen heeft MVOPro een stappenplan gemaakt voor bedrijven die nog een energielabel moeten aanvragen voor hun bedrijfspand voor 2023.

Welk energielabel heeft mijn kantoorgebouw momenteel?

Het is belangrijk voor een kantooreigenaar om te achterhalen over welk energielabel het pand momenteel bezit. Dit kan worden nagegaan op de website EP-online. Dit is een website van de Rijksoverheid die laat zien welk label er momenteel aanwezig is.

Heeft een bedrijfspand al energielabel A, B of C dan hoeft er voor 2023 niets te gebeuren. De meeste kantoren beschikken momenteel nog niet over het juiste label. Van de bijna 79 duizend kantoren in Nederland, had eind 2020 nog meer dan 80% niet het vereiste energielabel C.

Er zijn een aantal uitzonderingen op de regel. Niet alle kantoorgebouwen dienen minimaal over energielabel C te beschikken. Hieronder staat een lijst met uitzonderingen:

 • Kantoren waarvan de totale gebruiksoppervlakte aan kantoorfunctie kleiner is dan 100m2.
 • Indien een kantoor een rijksmonument is, zoals bedoeld in de Erfgoedwet of een aangewezen monument in een provinciale of gemeentelijke verordening.
 • Als het kantoorgebouw deel uit maakt van een groter gebouw en het totale gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties kleiner is dan 50 procent van het totale gebruiksoppervlakte van het gebouw. Dit zijn voornamelijk kantoren in winkels, scholen of zorginstellingen.
 • Kantoren die hoogstens twee jaar worden gebruikt. Er moet wel aangetoond worden dat het kantoorgebouw slechts tijdelijk wordt gebruikt. Dit komt voor als een gebouw wordt gesloopt of getransformeerd.
 • Als de maatregelen die nodig zijn om het energielabel C te realiseren, een te lange terugverdientijd hebben. Een terugverdientijd van meer dan tien jaar. Indien dit het geval is, dan moeten als nog de maatregelen worden genomen die wel een terugverdientijd hebben van tot en met tien jaar.
 • Kantoren die geen energie gebruiken om het binnenklimaat van het kantoor te regelen.
 • Een kantoorgebouw dat wordt aangekocht of onteigend in het kader van de Onteigeningswet.

Geen energielabel C voor het bedrijfspand?

Als het kantoor per 1 januari 2023 niet over energielabel C beschikt, dan kan de overheid handhavend optreden. In de meest voorkomende gevallen zal de overheid optreden tegen de eigenaar of de verhuurder van een kantoorgebouw, maar het is ook mogelijk dat de huurder van het gebouw wordt aangesproken. Dit is voornamelijk afhankelijk van de afspraken die de verhuurder en de huurder in de huurovereenkomst hebben gemaakt.

Enkele sancties die de overheid kan opleggen zijn:

 • Last onder bestuursdwang: dit zorgt ervoor dat de gemeente de bevoegdheid krijgt om het kantoorgebouw te sluiten of ervoor te zorgen dat de nodige aanpassingen worden verricht, op de kosten van de overtreder.
 • Bestuurlijke boete: dit is vaak een geldboete die als straf wordt bedoeld. Door de boete te betalen wordt de overtreding niet opgeheven, dus uiteindelijk moet het energielabel als nog worden geregeld.
 • Last onder dwangsom: de overtreder moet binnen een termijn zorgen dat het gebouw minimaal over energielabel C beschikt, als dat niet lukt dan zal de overtreder een dwangsom moeten betalen.
 • Intrekken vergunning: Het kan zo zijn dat het bevoegd gezag de omgevingsvergunning van het gebouw intrekt. Dit betekent dat het gebouw niet meer als kantoorpand gebruikt mag worden of zelfs dat het kantoorpand moet worden afgebroken.

Energielabel aanvragen?

Het is dus verstandig om een energielabel voor 2023 aan te vragen voor een bedrijfspand of kantoorpand. Vooral om geen risico te lopen op een hoge boete of dwangsom. De verwachting is dat de overheid hierop streng gaat controleren in het kader van duurzaamheid. Vooral met het oog op de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Wilt u een energielabel aanvragen? Dan kan dat gemakkelijk en snel via MVOPro. Kijk op onze energielabels pagina voor meer informatie over het energielabel voor bedrijfspanden. Hier staat ook een handig contactformulier voor het aanvragen van een energielabel. Wilt u liever telefonisch contact of via de e-mail? Wij zijn bereikbaar op 040-7600760 of op info@mvopro.nl.

Energielabel bedrijfspand 2023

Artikel delen op social media? Klik hier

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment