MKB verplichting

De maatregel moet helpen de doelstelling te realiseren van een jaarlijkse energiebesparing van 100 petajoule, zoals die is afgesproken in het Energieakkoord. Dat doel is volgens de borgingscommissie haalbaar, mits afspraken over de wet milieubeheer strenger worden nageleefd. Dat zou een goed deel van laatste ontbrekende 25 petajoule opleveren.

Lees verderMKB verplichting

Wet- en regelgeving energie besparen

In 2019 wordt de wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing verscherpt. Als bedrijf, of een andere soort organisatie, moet je per 1 juli 2019 hebben voldaan aan de informatieplicht op het gebied van energiebesparing. Concreet houdt dit in dat de overheid wil weten hoe veel energie er wordt verbruikt in jullie bedrijf en wat je er aan doet om minder energie te verbruiken. Je kunt aan deze verplichting voldoen met een Toets Erkende Maatregelen.

Lees verderWet- en regelgeving energie besparen

Pluimveehouder moet energie besparen vanaf 2019

Iedere pluimveehouders moet vanaf 1 juli 2019 kunnen aantonen welke energiebesparende maatregelen hij heeft genomen. Dit moet vervolgens elke vier jaar worden geupdate. Doel van de overheidsmaatregel is het versnellen van de energiebesparing bij bedrijven. Het levert de pluimveehouder ook geld op.

Lees verderPluimveehouder moet energie besparen vanaf 2019