Varkens en licht

MVOPro heeft zich toegelegd om kennis te vergaren van lichttechniek en de gerichte toepassing van stalverlichting bij uiteenlopende soorten vee. Lichtintensiteit, lichtverdeling, en lichtkleur hebben invloed op dierenwelzijn en daarmee op het gedrag van dieren. Een juiste balans van deze vier factoren heeft een positieve invloed op het vee. Juiste stalverlichting draagt onder andere bij aan een betere gezondheid en productiviteit.

Belangrijk om voor u te weten is dat wij de volgende uitgangspunten hanteren bij het geadviseerde lichtregime, namelijk;

  •   wetenschappelijke onderbouwing;
  •   dierenwelzijn;
  •   duurzaamheid;
  •   praktijkervaring.

Het lichtregime van 16 uur licht gevolgd door 8 uur donker is van belang bij vleesvee. Net als melkvee heeft ook vleesvee behoefte aan nachtrust.

Een goede lichtinstallatie zorgt, naast goede arbeidsomstandigheden, voor optimale kleurherkenning bij het vee. Daarnaast zorgt een goed lichtniveau er voor dat de veehouder eventuele ziektes eerder kan herkennen. Kort gezegd draagt een goed uitgekiend lichtregime bij aan het welzijn van uw vee.

Uiteraard is het belangrijk dat het verlichtingssysteem duurzaam is en geschikt voor het stalklimaat. Een ongeschikt lichtniveau of lichtregime kan consequenties hebben op de gezondheid, productie of welzijn van uw dieren. Vraag daarom altijd advies voordat u stalverlichting aanschaft. In een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen wij u alle voordelen laten zien van een goed en weldoordacht lichtniveau. Neem gerust contact met ons op via info@mvopro.nl of telefonisch via 040-7600760.

Per stal maken wij onderscheid in de keuze van de LED-armaturen bij:

  • Drachtige zeugen
  • Kraamstal
  • Vleesvarkens
  • Opfok zeugen
  • Dekstal

Kleur, lichtintensiteit en materiaal zijn van wezenlijk belang voor een juiste inrichting. Je kunt simpelweg niet één bepaald ledlampje op iedere afdeling plaatsen. Het is belangrijk het juiste licht te kiezen voor de varkens.

Varkens led licht