55 procent Brabantse veehouderij in overtreding bij controle

Provincie en gemeenten in Brabant voerden vorig jaar in totaal 1.612 controles op
veehouderijen uit. Bij ongeveer 45 procent van de controles voldeed het bedrijf aan alle onderzochte aspecten. Bij de overige controles werd een overtreding vastgesteld. Dat meldt 
provincie Brabant. De cijfers geven geen overzicht tussen varkenshouderijen of andere veehouderijen.

De controles werden uitgevoerd door drie Brabantse omgevingsdiensten – in 2018 gestart – om in opdracht van 45 Noord-Brabantse gemeenten en de provincie 7.400 veehouderijen in drie jaar te controleren op alle relevante provinciale en gemeentelijke regelgeving in het kader van de milieu- en natuurwetten. Het eerste jaar van het project ‘Intensivering Toezicht Veehouderijen’ is nu afgerond.

Bij 2,5 procent (ongeveer 40 bedrijven) van de gecontroleerde bedrijven was er sprake van een zwaar vergrijp dat heeft geleid tot direct bestuurlijk of strafrechtelijk optreden. Bij 5,5 procent was er een lichte overtreding waar de ondernemer op gewezen is. Bij 47 procent van de bedrijven is een overtreding geconstateerd die binnen een bepaalde termijn hersteld moet worden, gevolgd door een hercontrole en eventuele bestuurlijke waarschuwing.

Zorgvuldige veehouderij

Sinds 1 januari 2018 zijn op initiatief van de provincie Noord-Brabant en 45 deelnemende gemeenten de inspecties bij veehouderijen geïntensiveerd. De provincie Noord-Brabant streeft daarom naar een zorgvuldige veehouderijsector in 2020 en heeft medewerking gevraagd aan de gemeenten om dat streven te realiseren. Middels het
project worden alle Noord-Brabantse veehouderijen binnen de deelnemende gemeenten bezocht en wordt de sector in kaart gebracht. ZLTO is op de hoogte van het project en ondersteunt het doel.

Ondersteunende maatregelen

Uit de gesprekken die de toezichthouders tijdens hun bezoeken met de ondernemers hebben gehad, blijkt dat de Noord-Brabantse veehouderij in transitie is. Bedrijven investeren, verduurzamen of denken aan stoppen. Toezichthouders van de omgevingsdiensten kijken daarom tijdens hun controle ook of bedrijven ondersteuning nodig hebben. Veel gemeenten hebben al vertrouwenspersonen ingezet om samen met de agrarische ondernemers de mogelijkheden voor de toekomst te onderzoeken.

Ook de provincie Noord-Brabant biedt ondersteunende maatregelen: veehouderijen kunnen advies en praktische ondersteuning krijgen bij het stoppen of omschakelen naar niet-agrarische activiteiten. Ook kunnen ze via een investeringsfonds financiële hulp ontvangen voor het verduurzamen van hun bedrijf.

(bron: Provincie Brabant)

Artikel delen op social media? Klik hier

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment