Wet- en regelgeving

In 2019 wordt de wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing verscherpt. Als bedrijf, of een andere soort organisatie, moet je per 1 juli 2019 hebben voldaan aan de informatieplicht op het gebied van energiebesparing. Concreet houdt dit in dat de overheid wil weten hoe veel energie er wordt verbruikt in jullie bedrijf en …

Lees verderWet- en regelgeving

Ledververplichting

Tweede Kamer neemt motie aan voor verplichting led-verlichting per 1 juli 2020 De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om bedrijven te verplichten uiterlijk per 1 juli 2020 enkel led-verlichting te gebruiken. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee en CDA-Kamerlid Agnes Mulder dienden de motie eerder deze week samen in. De motie luidde als volgt: ‘constaterende dat …

Lees verderLedververplichting

Pluimveehouder moet energie besparen vanaf 2019

12-september 2018 Iedere pluimveehouders moet vanaf 1 juli 2019 kunnen aantonen welke energiebesparende maatregelen hij heeft genomen. Dit moet vervolgens elke vier jaar worden geupdate. Doel van de overheidsmaatregel is het versnellen van de energiebesparing bij bedrijven. Het levert de pluimveehouder ook geld op. Energie besparen is verplicht; dat is vastgelegd in de Wet milieubeheer. …

Lees verderPluimveehouder moet energie besparen vanaf 2019

Wat houdt de verplichting tot energiebesparing in voor bedrijven?

Er zijn een aantal verplichtingen waar bedrijven aan dienen te voldoen, deze kunnen per bedrijf verschillen. De mogelijke verplichtingen zijn: de Wet milieubeheer: Activiteitenbesluit artikel 2.15 of de eisen uit de Omgevingsvergunning, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; de European Energy-Efficiency Directive (EED); het Bouwbesluit; de Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie (MEE/ETS en MJA3). Laatstgenoemde betreft een convenant en is …

Lees verderWat houdt de verplichting tot energiebesparing in voor bedrijven?

MKB verplichting

MKB moet bewijzen dat het energie bespaart De maatregel moet helpen de doelstelling te realiseren van een jaarlijkse energiebesparing van 100 petajoule, zoals die is afgesproken in het Energieakkoord. Dat doel is volgens de borgingscommissie haalbaar, mits afspraken over de wet milieubeheer strenger worden nageleefd. Dat zou een goed deel van laatste ontbrekende 25 petajoule …

Lees verderMKB verplichting

Led verlichting voor bedrijven

Wij bieden kostenneutraal led verlichting aan. Onze oplossingen maken het mogelijk voor ondernemers om ultra-efficiënte verlichting te installeren en zo direct te kunnen genieten van besparing op hun energiekosten. Met verlichting die tot maximaal 80% energiebesparing oplevert,kan de overstap naar LED-verlichting leiden tot een totale energiebesparing van al gauw 60-90%. Onderhoudskosten worden ook drastisch verminderd …

Lees verderLed verlichting voor bedrijven